En Naturvidenskabelig Rejse Langs Susåen

Projektet “En Naturvidenskabelige Rejse Langs Susåen” skal give børn og unge rejsefeber og naturvidenskab på lystavlen.

Kongskilde Naturcenter er i fuld gang med at skabe en naturvidenskabelig dannelsesrejse langs Susåen. Rejsens destinationer består af basecamps med oplevelser, der skal få flere børn og deres familier ud for at udforske naturens kræfter. Projektets målgruppe er skoleklasser på mellemtrinnet og børnefamilier.

Naturen langs Susåen er værd at udforske

Der er masser af virkelig spændende natur, der kan undersøges og udforskes langs Susåen. Susåen ligger centralt for Sorø, Slagelse, Næstved, Ringsted og Faxe kommuner og byder på nogle af de mest dramatiske naturscenerier på Sjælland. Langs åen forvandler det blide, landbrugsland sig til et istidslandskab med bakker, ældgammel skov, søer og Sjællands største å. Susåen! Her er et unikt dyre- og planteliv. Der er masser spor fra vores kulturarv, som stendysser, ruiner af vandmøller, udrettede åløb og grusgrave.

Kom med på rejsen

Vi laver forløb for skoleklasser og aktiviteter for børnefamilier. Alle aktiviteter er gratis og slås op på vores sociale medier.

Naturekspeditioner

Som en del af En Naturvidenskabelig Rejse langs Susåen har vi udviklet naturekspeditioner til området ved Kongskilde Naturcenter, Tamosen og Hørhaven. Der kommer løbende flere til. Naturekspeditioner er en rygsæk med aktiviteter for en familie eller en skoleklasse, som oplever naturen på egen hånd. Der er en rute med poster og aktiviteter der passer til det man møder på turen.

Aktiviteter

Værd at vide om Kongskilde Naturcenter

Hvad er Kongskilde Naturcenter?

Kongskilde Naturcenter er organiseret som en forening. Foreningen Kongskilde Naturcenter har indgået et partnerskab med Sorø Kommune og Naturstyrelsen Storstrøm og disse tre parter driver sammen Kongskilde Naturcenter.

Naturstyrelsen Storstrøm stiller bygninger og arealer til rådighed, Sorø Kommune bidrager med et økonomisk tilskud til naturcenterets aktiviteter og til driften, og Foreningen Kongskilde Naturcenter fylder rammerne ud med aktiviteter.

Naturcenterets målguppe er meget bred og tæller blandt andet dagtilbud, skoler, lærere, pædagoger, børnefamilier, studerende og andre voksne.


Kongskilde Naturcenter byder på en naturvidenskabelig rejse langs Susåen

Vi kombinerer friluftsliv og naturvidenskab i vores projekt: En Naturvidenskabelig Rejse Langs Susåen. Formålet er at få flere børn og unge til at interessere sig for naturvidenskab og komme ud i naturen omkring Susåen.

Kongskilde Naturcenter har fået en bevilling fra Novo Nordisk Fonden og Friluftsrådet til at skabe en oplevelsesrejse langs Susåen. Rejsens destinationer består af basecamps med oplevelser, der skal få flere mellemtrinselever og deres familier ud for at udforske naturens kræfter.


Find rundt i området ved Kongskilde Naturcenter

Kort over området ved Kongskilde Naturcenter

Vil du være en af vores frivillige?

Kom til “Frivillig Formiddag”

Den første tirsdag i hver måned er naturcenteret værter for “Frivillig Formiddag”. Vi mødes over kaffe, te og hjemmebag, hygger, griner, reparerer, istandsætter, fikser, syr gardiner, pakker frø i poser, kløver brænde og meget andet.

I løbet af året hjælper de frivillige med formidling, forløb for skoleklasser og børnehaver, offentlige arrangementer, naturklub og meget andet, og man byder selv ind der, hvor man har tid og lyst til at være med.

Fælles for de frivillige er ønsket om at være med i et meningsfuldt socialt fællesskab, kærlighed til området omkring Tystrup-Bavelse, og ønske om at give deres egen naturglæde videre til andre børn og voksne.

©2022 Kongskilde Naturcenter – der tages forbehold for fejl og ændringer i aktiviteter – webdesign: nisted-bruun.dk


Kongskilde Naturcenter
Skælskørvej 29
4180 Sorø
Parkering på Skælskørvej 34

kontakt@kongskildenaturcenter.dk

CVR 41296615