Om Kongskilde Naturcenter

Kongskilde Naturcenter inviterer børn og voksne med på opdagelse i naturen omkring Sorø og Tystrup-Bavelse søerne.

Vi øver os i at være nysgerrige og undersøgende, i at blive klogere på natur og kultur og på at få indsigt i, hvordan mennesker og natur påvirker hinanden. Med afsæt i det nære understøtter vi FN's Verdensmål og bidrager til en bæredygtig fremtid.

Hvem kan du møde på Kongskilde Naturcenter?

Du kan møde mange forskellige børn og voksne på Kongskilde Naturcenter. Naturcenteret har 3 faste medarbejdere, en række faste eksterne konsulenter og timelønnede, og ikke mindst en gruppe med meget aktive frivillige.

Naturcenteret har en lang række samarbejdspartnere som tæller både skoler, uddannelsesinstitutioner, foreninger, organisationer og virksomheder. Det er blandt andet skoler, dagtilbud og fritidstilbud fra Sorø Kommune, Professionshøjskolen Absalon fra Slagelse, Slagelse Naturskole, Svenstrup Naturskole i Køge, Grøn Guide i Ringsted, Dybsø Naturskole i Næstved, DN Sorø, Sorø Bibliotek, Astra, NEUC, Foreningsudviklerne og Vild Videnskab.

Hvem kan bruge Kongskilde Naturcenter og naturvejledningen?

Kongskilde Naturcenter og naturcenterets aktiviteter er for alle. Bygningen med toiletter, udstilling og akvarie og området omkring naturcenteret er ejet af Naturstyrelsen og er tilgængelig for alle året rundt. Vi laver naturformidling for børn og voksne fra hele landet. Størstedelen af aktiviteterne er brugerfinansierede, men en del af naturcenterets aktiviteter og udviklingsprojekter er delvist finansieret af eksterne fonde, og vi har derfor mulighed for at tilbyde en række aktiviteter med en forholdsvis lille brugerbetaling. Dagtilbud og skoler fra Sorø Kommune kan bruge naturcenterets basis-tilbud uden fakturering.

Naturvejledning på Kongskilde, langs Susåen og på andre matrikler

Vores aktiviteter foregår i hele Tystrup-Bavelseområdet, og vi laver også naturvejledning i skolegårde, på legepladser i den bynære natur og der hvor det er let at komme til for en gruppe børnehavebørn eller en skoleklasse. Vi bruger området omkring Kongskilde Naturcenter, ved Frederikskilde Strand og skovene i lokalområdet, og vi bruger den fantastiske natur langs Susåen, fra Vetterslev i nord til Næstved i Syd.

Værd at vide om Kongskilde Naturcenter

Hvad er Kongskilde Naturcenter?

Kongskilde Naturcenter er organiseret som en forening. Foreningen Kongskilde Naturcenter har indgået et partnerskab med Sorø Kommune og Naturstyrelsen Storstrøm og disse tre parter driver sammen Kongskilde Naturcenter.

Naturstyrelsen Storstrøm stiller bygninger og arealer til rådighed, Sorø Kommune bidrager med et økonomisk tilskud til naturcenterets aktiviteter og til driften, og Foreningen Kongskilde Naturcenter fylder rammerne ud med aktiviteter.

Naturcenterets målguppe er meget bred og tæller blandt andet dagtilbud, skoler, lærere, pædagoger, børnefamilier, studerende og andre voksne.


Kongskilde Naturcenter byder på en naturvidenskabelig rejse langs Susåen

Vi kombinerer friluftsliv og naturvidenskab i vores projekt: En Naturvidenskabelig Rejse Langs Susåen. Formålet er at få flere børn og unge til at interessere sig for naturvidenskab og komme ud i naturen omkring Susåen.

Kongskilde Naturcenter har fået en bevilling fra Novo Nordisk Fonden og Friluftsrådet til at skabe en oplevelsesrejse langs Susåen. Rejsens destinationer består af basecamps med oplevelser, der skal få flere mellemtrinselever og deres familier ud for at udforske naturens kræfter.


Find rundt i området ved Kongskilde Naturcenter

Kort over området ved Kongskilde Naturcenter

Vil du være en af vores frivillige?

Kom til “Frivillig Formiddag”

Den første tirsdag i hver måned er naturcenteret værter for “Frivillig Formiddag”. Vi mødes over kaffe, te og hjemmebag, hygger, griner, reparerer, istandsætter, fikser, syr gardiner, pakker frø i poser, kløver brænde og meget andet.

I løbet af året hjælper de frivillige med formidling, forløb for skoleklasser og børnehaver, offentlige arrangementer, naturklub og meget andet, og man byder selv ind der, hvor man har tid og lyst til at være med.

Fælles for de frivillige er ønsket om at være med i et meningsfuldt socialt fællesskab, kærlighed til området omkring Tystrup-Bavelse, og ønske om at give deres egen naturglæde videre til andre børn og voksne.

©2022 Kongskilde Naturcenter – der tages forbehold for fejl og ændringer i aktiviteter – webdesign: nisted-bruun.dk


Kongskilde Naturcenter
Skælskørvej 29
4180 Sorø
Parkering på Skælskørvej 34

kontakt@kongskildenaturcenter.dk

CVR 41296615