Til undervisere

Forløb og aktiviteter for børn i alle aldre

Her på hjemmesiden og på vores sociale medier kan I løbende se opdateringer om vores undervisningsforløb og øvrige arrangementer.

Vi laver kurser, undervisning og aktiviteter for voksne. Blandt andet samarbejder vi med Professionshøjskolen Absalon i Slagelse om at inspirere og uddanne de pædagogstuderende til udeliv med børn.

Pædagogisk personale, der arbejder med børn i alderen 3-10 år tilbydes kurser om science i børnehøjde, og om hvordan naturen kan bruges til at understøtte børns sproglige udvikling. Desuden tilbydes der nørdedage om bl.a. smådyr.

Dagtilbud og skoler fra Sorø Kommune kan bruge naturcenterets basis-tilbud uden fakturering. En del af naturcenterets aktiviteter og udviklingsprojekter er finansieret af eksterne fonde, og vi har derfor mulighed for at tilbyde en række forløb gratis eller med en forholdsvis lille brugerbetaling.

Forløb for skoleklasser

Vores forløb for skoleklasser er en del af projektet En Naturvidenskabelig Rejse, som er målrettet elever på mellemtrinnet. I projektet har vi stor fokus på at lade eleverne arbejde med naturvidenskab ude i naturen samt arbejde med forskellige naturvidenskabelige metoder. Alle forløb er gratis, også selvom der bookes flere forløb til samme skole. Forudsætningen er, at alle lærere der deltager i undervisningsforløbet, medvirker i et interview, hvor vores evaluatorer indsamler data til en samlet projektevaluering.

Alle vores forløb tager udgangspunkt i et samarbejde mellem Kongskilde Naturcenter og underviseren. Vi sender ofte en videohilsen til jer og eleverne, inden vi mødes, og forløbet lægger op til, at der kan arbejdes videre med emnet hjemme på skolen. Vi arbejder med faglighed fra natur/teknologi, biologi, matematik, kemi og fysikkens verden, og også gerne tværfagligt med andre fag.

Herunder ses de forløb, vi tilbyder i efteråret 2023. I er dog velkommen til at kontakte os, hvis I har andre ønsker.

Se som en fisk 15/8 og 1/9
Fiskens øje er tilpasset livet i vandet. Gennem undersøgelser og eksperimenter skal eleverne forsøge at finde svaret pa, hvordan fisken ser. Nøglebegreber: Dissektion, linse, lys, bølgelængder.

På jagt som flagermus 15/9 og 29/9
Flagermus navigerer ved hjælp af lyd. Gennem undersøgelser og eksperimenter skal eleverne forsøge at finde svaret på, hvordan flagermus jager i mørket. Nøglebegreber: lydbølger, vinterhi, yngelpleje, insektæder.

Mammuttens fodspor 27/10 og 31/10
Landskabet gemmer på spor fra istiden. Gennem undersøgelser og eksperimenter skal eleverne forsøge at finde svaret på, hvilke spor den sidste istid efterlod i landskabet. Nøglebegreber: Landskabets dannelse, Susådalen, istid.

Historier fra gravhøjen 17/11 og 22/11
Gravhøjene indeholder informationer om, hvordan mennesker levede, dengang gravhøjene blev bygget. Gennem undersøgelser og eksperimenter skal eleverne forsøge at finde svaret på, hvad gravhøje fortæller om de mennesker, der byggede dem. Vi har fokus på gravhøje fra stenalderen. Nøglebegreber: stenalder, ritualer, naturressourcer.

Hvis I ønsker yderligere information, vil bestille forløb for skoleklasser eller har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte vores naturvejleder, Signe Friis, på 81 11 63 85 i tidsrummet den 26.-30. juni kl. 13:00-14:00. I kan også skrive en mail til os på kontakt@kongskildenaturcenter.dk.

Læs om vores projekt: En Naturvidenskabelig Rejse Langs Susåen.

Kurser for undervisere

Vi laver gratis kurser i undersøgelsesbaseret undervisning for undervisere, primært grundskolelærere, men alle er velkomne. I 2023 har vi følgende kursusdage:

  • Torsdag d. 14/09 2023 - Kongskilde kl. 9-14
  • Torsdag d. 28/09 2023 - Rådmandshaven kl. 9-14

Med udgangspunkt i 5E modellen fokuserer vi på undersøgelsesbaseret undervisning. Temaet for forløbet er “Vilde Bier” som henvender sig til store børnehavegrupper, indskoling og mellemtrin. I vil modtage undervisningsforløb, lærervejledning og opgaver, som I kan tage med hjem og arbejde videre med i jeres institution eller skole. Kurset fokuserer på anvendelsen af 5E modellen som værktøj på både et praktisk og fagligt niveau, med konkrete forslag og eksempler på hvordan vi arbejder med metoderne. Kurset afholdes af Sarah Brandt Neiiendam, der er læreruddannet, men som nu arbejder som formidlingsinspektør v. Museum Vestsjælland og selvstændig konsulent i formidling og udvikling af eksterne læringsmiljøer. Derudover deltager Signe Friis Jørgensen, som er uddannet biolog med speciale i formidling og Helen Holm som er uddannet pædagog og naturvejleder. Kurset er gratis for alle deltagere og Kongskilde Naturcenter står for frokost og drikkevarer.

For tilmelding send en mail til: kontakt@kongskildenaturcenter.dk senest 14 dage før kurset. Vi glæder os til at se jer til en lærerig dag.

Skal du på kano-, cykel eller vandretur eller have en skoledag i naturen med dine elever?

Vi hjælper jer gerne med naturformidling i forbindelse med jeres udflugt.
Læs mere om friluftsliv her.

Aktiviteter

Værd at vide om Kongskilde Naturcenter

Hvad er Kongskilde Naturcenter?

Kongskilde Naturcenter er organiseret som en forening. Foreningen Kongskilde Naturcenter har indgået et partnerskab med Sorø Kommune og Naturstyrelsen Storstrøm og disse tre parter driver sammen Kongskilde Naturcenter.

Naturstyrelsen Storstrøm stiller bygninger og arealer til rådighed, Sorø Kommune bidrager med et økonomisk tilskud til naturcenterets aktiviteter og til driften, og Foreningen Kongskilde Naturcenter fylder rammerne ud med aktiviteter.

Naturcenterets målguppe er meget bred og tæller blandt andet dagtilbud, skoler, lærere, pædagoger, børnefamilier, studerende og andre voksne.


Kongskilde Naturcenter byder på en naturvidenskabelig rejse langs Susåen

Vi kombinerer friluftsliv og naturvidenskab i vores projekt: En Naturvidenskabelig Rejse Langs Susåen. Formålet er at få flere børn og unge til at interessere sig for naturvidenskab og komme ud i naturen omkring Susåen.

Kongskilde Naturcenter har fået en bevilling fra Novo Nordisk Fonden og Friluftsrådet til at skabe en oplevelsesrejse langs Susåen. Rejsens destinationer består af basecamps med oplevelser, der skal få flere mellemtrinselever og deres familier ud for at udforske naturens kræfter.


Find rundt i området ved Kongskilde Naturcenter

Kort over området ved Kongskilde Naturcenter

Vil du være en af vores frivillige?

Kom til “Frivillig Formiddag”

Den første tirsdag i hver måned er naturcenteret værter for “Frivillig Formiddag”. Vi mødes over kaffe, te og hjemmebag, hygger, griner, reparerer, istandsætter, fikser, syr gardiner, pakker frø i poser, kløver brænde og meget andet.

I løbet af året hjælper de frivillige med formidling, forløb for skoleklasser og børnehaver, offentlige arrangementer, naturklub og meget andet, og man byder selv ind der, hvor man har tid og lyst til at være med.

Fælles for de frivillige er ønsket om at være med i et meningsfuldt socialt fællesskab, kærlighed til området omkring Tystrup-Bavelse, og ønske om at give deres egen naturglæde videre til andre børn og voksne.

©2022 Kongskilde Naturcenter – der tages forbehold for fejl og ændringer i aktiviteter – webdesign: nisted-bruun.dk


Kongskilde Naturcenter
Skælskørvej 29
4180 Sorø
Parkering på Skælskørvej 34

kontakt@kongskildenaturcenter.dk

CVR 41296615